เส้นทางจาก ท่าอิฐ ไป ศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทาง จากซอยท่าอิฐ ไป ศาลปกครอง แจ้งวัฒนะ ทั้งขาไปและขากลับครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 69 ลงที่แยกพงษ์เพชรต่อส่ง 66 ครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ