เพิ่มรถเมล์สาย141

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 141 วิ่งจากแสมดำไปจุฬา ตอนนี้มีรถเสริมคลองเตย แต่ในวันและเวลาเราด่วน เช่น เช้าวันจันทร์ (7.00-9.00) แน่นแทบแบบเหยียบขากัน หรือวันเลิกงาน รถขาดช่วงมากค่ะ รอบางที 1-2 ชั่วโมง เดือดร้อนมากเดินทางไปกลับพระราม2-บ่อนไก่ รถตู้ร่วมก็ไม่ครอบคลุมอีก จะต่อรถหลายต่อหรือเปลี่ยนเส้นทางจะไม่คุ้มค่าแรง เดิมทีก็บริการดีอยู่แล้ว แต่ถ้าเพิ่มรถเสริมอย่างคลองเตยมากๆก็จะดีมากค่ะ หรือเปิดสายใหม่พระราม2-บ่อนไก่ดีไมค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงการปล่อยรถให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการและเสนอผู้มีอำนาจการพิจารณาเพิ่มจำนวนรถต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ