สาย526 รอรถนานมาก ลำบากต่อการเดินทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย526 สวนสยาม - หนองจอก(คู้ขวา) รอนานมากเลยนะคะ รอเป็นชั่วโมงตลอดเลย บางครั้งรถมาก็เสียกลางทาง ไม่เหมือนรถสาย525เลยที่มาบ่อยกว่า ทั้งๆที่คู้ขวาคนใช้บริการเยอะ แม้ว่าจะมีรถตู้และสองแถว เห็นใจคนบ้านไกลหน่อยสิค่ะว่าต้องรอรถนาน สำรวจความเห็นของผู้ใช้บริการบ้างก็ดีนะคะ จะได้รู้ว่าช่วงเวลาไหนควรปล่อยรถให้เร็ว เพราะไม่ใช่แค่ตัวดิฉันเองที่เดือดร้อนเวลาต้องเดินทางไปทำงานในช่วงเช้าและกลับบ้านในช่วงเย็น แต่เด็กนักเรียนที่นี่เยอะค่ะและต้องไปเรียนสายตลอด เข้าใจทางขสมก.นะคะว่สบางช่วงเวลาก็วิ่งรถเปล่าไม่คุ้มเหมือนกับสายอื่น แต่ควรจะให้มีรถมาในช่วงเช้าประมาณ 05.00-7.00น.เยอะหน่อย และช่วงเย็น16.00-20.00น. เพราะมีคนรอใช้บริการเยอะนะคะ ลองตรวงสอบดูก็ได้นะคะ อยากให้พัฒนาจริงๆเพราะส่วนตัวเดินทางด้วยรถเมล์ตลอด อยากให้มีรถเพียงพอต่อความต้องการของผู้โดยสารจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ