สาย515 ขับรถเร็วเกิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย515 หมายเลขข้างรถ 6-56067 ขับรถเร็วเกินกำหนด จอดรับคนเลนส์ขวาสุด จะรีบไปไหนไม่ทราบ เห็นแบบนี้หลายคันแล้ว โดยเฉพาะช่วง3ทุ่ม เวลา 21.43น. วันที่6พย60

จึงเรียนมาเพื่อทราบ เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ