สาย514 เลขข้างรถ 2-45149 โบกแล้วไม่ยอมจอดเข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
โบกรถสาย 514 เลขข้างรถ2-45149 เวลา16.40 น. ตรงป้ายรถเมล์รัชดาซ.4 แต่รถเมล์วิ่งเลนในสุด และไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร ทั้งที่โบกแล้ว และมีผู้โดยสารรอจะขึ้นหลายคน ทำให้ต้องรอรถคันต่อไปอีกประมาณ 40 นาที

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานประจำรถคันดังกล่าวมาสอบสวนข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

เรียนผู้ใช้บริการ ขอแจ้งผลดำเนินการตามที่ท่านได้ร้องเรียน สาย 514 เลขข้างรถ 2-45149 ไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.56 น.ขณะนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบของสาย 514 ได้ตรวจสอบรถคันคันดังกล่าวหมายเลข 2-45149 ไม่มีวิ่งประจำการในสาย 514 จึงไม่สามารถหาผู้กระทำผิดมาสอบหาข้อเท็จจริงได้ ทั้งนี้ทางสาย 514 ได้มีการเรียกพนักงานขับรถทุกคนอบรมให้ตระหนักหยุดรับส่งผู้ใช้บริการตามเครื่องหมานยหยุดรถอย่างเคร่งครัดต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ