สาย 70 ไท่มีรถ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันนี้ 3 ธค.60 รอรถสาย70 รถร้อน ตั้งแต่บ่าย 2 จะบ่าย 3 จสกะงษ์เพชร ไปบางซื่อ มีแต่รถแอร์ คนจนทำยังไงคะ ม่มีทั้ง 66 และ 70

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ