สาย 29 ทะเบียน 15-1926

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
คนขับรถไม่มีมารยาท ขับรถไม่ชิดด้านซ้าย ขับไปบานไปตลอดทาง เป็นพฤติกรรมที่แย่มากๆ ไม่มีใจบริการ

เรียนท่านร้อง ขสมก.ได้รับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย ปอ. 29-50 ทะเบียน 15-1926 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเร่ียนมาเพื่อทราบ.