สาย 21 ทะเบียนรถ 12-0009

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
8 ก.พ 2561 เวลา 22:10 ป้ายดาวคะนองขาเข้า คนจะลงกดกริ่งก่อนถึงป้ายไม่ยอมจอด วิ่งเลนสามรีบไปแซงรถเมล์คันข้างหน้า ผู้โดยสารได้แต่ยืนมองหน้ากัน จอดให้ลงอีกทีเป็นป้ายหน้าเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ