สายปอ.7 ไม่รับผู้โดยสาร 3 คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอมา40นาที โบกไม่จอดสักคัน คือรีบไปไหนคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.7ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรือ่งแล้วจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ