สอบถามทางไปหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามเส้นทางรถเมล์จาก รพ.วชิร ไปหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 32, 33 ครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ