สถานีปลายทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ข้างรถจะมีสถานีปลายทางในแต่เลยสายใช่มั้ยค่ะ แต่พอขึ้นรถ กลับบอกไม่ไป ไปถึงแค่ที่นี้บราๆ... อ้าวแล้วที่เขียนข้างรถคือ คือถ้าจะเปลี่ยนเส้นทางหรือไปไม่ถึงก็ควรเอาสถานที่นั้นๆข้างตัวรถออกไหมคะ? ไม่ใช่ให้ขึ้นมาแล้วถูกปฏิเสธ แล้วต่อรถไปเอง ปรับปรุงด้วยค่ะ หลายสายมากที่เป็นแบบนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ