ร้องเรียนสาย 51 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อวันที่ 6/1/2558 เวลา 7.32 สายรถเมล์ 51-16 ไม่จอดรับผู้โดยสาย ทั้งๆที่มีคนโบกหลายคน ซึ่งคนขับเห็นว่ามีอีกคันอยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังมา เลยไม่จอดรับ จึงข้อร้องเรียนให้ปรับปรุงเรื่องนี้ ซึ่งพบเจอบ่อยมาก พอร้องเรียนไปที ก็ปรับได้ไม่กี่คนและไม่นาน ซึ่งคนทุกคนต้องการใช้บริการ ต้องการบริหารเวลา ถ้าพลาดคันนึงไปต้องใช้เวลารอนาน ควรปรับปรุงในเรื่องนี้ด้วย

เรียน ท่านผู้โดยสารได้รับเรื่องร้องงเรียน พขร.สาย 51-16 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิด จะประสานผู้ประกอบการให้เข้มงวดกวดขันพนักงานประจำรถตามนโยบายขับชิดซ้าย จอดทุกป้ายหากกระทำผิดจะพิจารณาลงโทษต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ