ร้องเรียนรถเมล์ ทะเบียน 11-6573

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ไม่รับส่ง ตามป้าย มีการขับไล่บีบแตรกับรถเมล์ คันอื่นๆ และปิดประตู หนีบผู้โดยสาร

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางนั้นได้รับเรื่องแล้วจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ ตรวจสอบและดำเนินการตามระเบียบต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ