ร้องเรียนรถเมล์สาย 166 วิ่งรถเร็วไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมลล์สาย 166 จากศูนย์ราชการไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขับรถแบบไม่ได้นึกถึงใจผู้โดยสารเลย ป้ายปากซอยแจ้งวัฒนะ 38 มีแผ่นป้ายโฆษณาบังอยู่แทนที่จะชลอรถสักหน่อยเพราะผู้โดยสารมองรถไม่เห็นในระยะไกล นี่อะไรขับพุ่งฉิวไปขึ้นทางด่วนเลย ไม่ทราบว่าจะรีบอะไร หัวใจของงานบริการคืออะไร ลองถามใจดูนะคะ ถ้ามันเป็นรถที่มาบ่อยๆจะไม่ว่าไม่ร้องเรียนเลย แต่นี่มาชั่วโมงละคัน ปรับปรุงนะคะ ฝากถึงคนขับรถโดยสารสาธารณะนะคะ คุณมาขับเพื่อรับผู้โดยสารไปส่งยังจุดต่างๆนะคะ ไม่ได้มาตีรถเปล่าเล่น หมายเหตุ :: รถเมลล์ปรับอากาศสาย 166 รอบ 12.00 น.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ขอรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมมาที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ(ขออภัยที่ไม่ได้ความสะดวก) จึงเรียนมาเพื่อทราบ