ร้องเรียนรถสาย ปอ 522

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 12:30 รถปอสาย 522 ไท่ทราบทะเบียนรถเพราะขับเร็วมาก มีผู้โดนสารหลานท่านต้องการขึ้น ณ ปริเวณป้ายรอรถห้างโลตัส วงเวียนหลักสี่ เจอปัญหานี้บ่อยมาก หัวเสียเรื่องรถออกจากซอยหรือรถติดก็ตีรถออกขวาสุดเร่งและขับไปเลยโดยไม่สนใจผู้โดยสารต้องการจะขึ้น ช่วยดำเนินการให้ด้วยนะค่ะ ใช้ไม่ได้มากไม่ใช่ครั้งแรกด้วย ฝากด้วยค่ะ อย่างเร็วที่สุด!

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ