ร้องเรียนการปล่อยรถสาย 66

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
66 เป็นสายเดียวที่รอนานมากมาก ส่วนมากคๅรอเป็นชั่วโมง ไม่ทราบว่าทางขนส่งใช้เวลาเม่าไหร่ในการปล่อยรถแต่ละคันคะ ให้มีนโยบายออกเวลาเดินรถด้วยน่าจะดีมากนะคะ จะได้ไม่รอโดยเสียเวลาอย่างเปล่าประโยชน์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 66 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้เพิ่มความถี่เที่ยววิ่งของรถ และให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ