รอรถ 73ก มา ชั่วโมงกว่าแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอรถ 73ก ป้ายหน้า 7/11 หัวลำโพงพระราม 4 มา 1 ชั่วโมงแล้ว ไม่มีรถมาเลย เพราะอะไรครับ ถนนก็โล่งดี รถไม่ติดด้วยตอนนี้ รถปล่อยออกจากท่ารถทุกกี่นาที ขอทราบหน่อยครับ ตอนนี้ 18:16 นาที รอมา 1 ชั่วโมงเต็มพอดี ปัญหานี้พบกับรถ 514 เหมือนกัน รอตรงสีลม จอดที่ท่ารถนานมากเป็นชั่วโมงเหมือนกัน ขึ้นไปนั่งรอบนรถก็ไม่ได้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 73ก. นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ