รอรถสาย 166 ที่อนุสาวรีย์นานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ตั้งแต่ช่วงเวลา 18.00 น.เป็นต้นไป รถสาย 166 จากเมืองทองมาอนุสาวรีย์ชัยในช่วงเวลานี้มาน้อยมาก มาทีแทบจะขึ้นรถไม่ได้อัดเป็นปลากระป๋อง อยากให้เพิ่มความถี่ในการวิ่งรถมามากๆหน่อย สงสารคนกลับบ้านช่วเวลาดังกล่าวด้วย

ขสมก.รับทราบเรื่องและได้จัดส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 7 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 166 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงจัดสรรการปล่อยรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการและให้ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ขอบขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.