รถ137 ออกจากอู่รัชดาช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ต้องรอนานกว่า30นาที รถถึงจะออก ไม่ทราบว่าเกิดจากการปล่อยรถหรือพนักงาน สาย137 4-4006 12-2557 กรุณาปรับปรุงบริการด้วย ทำให้เสียเวลาในการเดินทางมาก

ขสมก. ได้รับทราบเรื่องแล้วและได้ส่งข้อมูลไปยังเขตการเดินที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ดูแลการควบคุมรถประจำทางสาย 137 เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรับการปล่อยรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการให้ได้รับความสะดวกต่อไป ขอบคุณที่แจ้งข้อมูลและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.