รถ123 มาช้ามาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถ123มาเป็นชั่วโมงๆแล้ว ยังไม่มีรถมาสักคันมาเลย ช่วยเพิ่มรถหรือเพิ่มสายด้วยเถอะ :'( รอจนเครียดแล้ว

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 123 มาช้านั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ดำเนินการแก้ไขเรื่องดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จึงเรียนมาเพื่อทราบ