รถแข่งสาย 73ก กับ 137 ตอน 6:00

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
73ก นำหน้า 137(4-4039) ตาม ด้วยความเร็วสูงในเลน2 เกินกว่าจะเป็นขสมก คนโบก 73ก ไม่จอดเพราะน่าจะจอดไม่ทัน แต่ 137 จอด(เลน2) คนวิ่งขี้นไม่ทันหมด ก็กระชากรถให้เดินหน้า ให้คนวิ่งตามขึ้น คนขึ้นเสร็จก็ออกตัวอย่างรวดเร็ว กลัวตาม73กไม่ทันเลยต้องออกเลบ3 (73จะเป็นแบบนี้บ่อย แต่137เพิ่งเจอกับตัวเอง)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ