รถเมล์โบกไม่จอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
3-12-2560 เวลา 16.30 สาย 195 (4-80432) ไม่เข้าป้ายบิ๊กซีบางปะกอกรับผู้โดยสารเลย วิ่งเลนสาม โบกเรียกตั้งหลายรอบ กระเป๋ารถเมล์นั่งเบาะเกือบหน้าสุด ก็เห็นแต่ไม่ทำอะไรเลยเอาแต่นั่งมองผู้โดยสารโบกแล้วปล่อยให้รถผ่านไป ปกติสายนี้ก็รอนานอยู่แล้วยังไม่เข้าป้ายรับคนอีก กรรมของผู้โดยสารจริงๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ