รถเมล์หมายเลข 124-5

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คนขับรถขับดีค่ะ ขับนิ่มและไม่กระชาก เวลารับส่งก็จอดตรงป้าย และจอดสนิทให้ผู้โดยสารลง รู้สึกปลอดภัยค่ะ อยากให้คนขับรถเมล์ทุกคนขับแบบนี้

เรียนท่านผู้โดยสาร ตามที่ท่านได้ชมเชยรถสาย 124-5 มานั้นทางองค์การได้รับเรื่องแล้วขอขอบคุณท่านมา ณ ที่นี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบ