รถเมล์สาย515

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลา ประมาณ 18.00น. โดยประมาณ ณ ป้ายรถเมล์อัยการ /ศาลแขวงดุสิต รถเมล์สาย 515 วิ่งแข่งกันมา3คันติดไม่มีคันไหนจอด รับ เลย ป้ายนี้น้อยคันนักที่รถเมล์จะจอด ทำให้เสียเวลาการรอคอยโดยใช่เหตุ ทั้งที่มาติดกันถึง3คัน

ขสมก.รับทราบเรื่องและส่งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 6 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลรถประจำทางสาย 515 เพื่อเป็นข้อมูลในการอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ หยุดจอดรับส่งให้ตรงป้ายรถประจำทางเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกและปลอดภัย หากท่านประสบเหตุการณ์เช่นนี้อีกกรุณาแจ้งรายละเอียด เลขข้างรถ เลขทะเบียนรถเพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.