รถเมล์สาย 56

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์แอร์สีเหลืองสาย56 ทะเบียน 15-1747 ขับรถเร็ว หวาดเสียว เร่งเครื่องจนได้กลิ่นไหม้ของควันรถ คุยโทรศัพท์ขณะขับรถ

เรียคุณ วาสนา ขสมก. ได้ร่ับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสายปอ. 56-39 ทะเบียน 15-1747 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพือพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพือทราบ.