รถเมล์สาย 543

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทำไมไม่เข้าท่าน้ำนนท์ จะเลี้ยวกลับรถพระราม5 ทำไมคะ ขอความกรุณาเถอะคะโดยเฉพาะตอนเช้า บางทีรอเกือบชม.ไปทำงานสาย มึคนขึ้นอยู่นะคะที่ตลาดท่าน้ำนนท

ขสมก.รับทราบเรื่องแล้วจะแจ้งเรื่องไปยังเขตการเดินรถที่ 1 ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องควบคุมดูแลรถประจำทางสาย ปอ.543 ปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถให้เพียงพอต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง ขสมก.