รถเมล์สาย 543ก วิ่งจากท่าน้ำนนท์ ไป อู่บางเขน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 543ก วิ่งจากท่าน้ำนนท์ไปอู่บางเขน กว่ารถจะมาแต่ล่ะคัน รอเป็นชั่วโมง อย่างวันนี้วันที่ 28 ผมรอตั้งแต่เลิกงาน 5 โมงครึ่ง จะทุ่มหนึ่งยังไม่มีวิ่งเลย เพลียแทน พอมา ชอบมา 2 คันติด กรํล่ะเซ็ง ปรับปรุงทีเถอะครับเจ้านาย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ