รถเมล์สาย 157 รอนานมากค่ะ 1-2ชั่วโมง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่แน่ใจว่ามีทั้งหมดกี่คันคะจากอู่ ปล่อยรถทุกกี่ชั่วโมง เพราะรอนานมากหลายครั้งแล้ว 1-2ชั่วโมง สายนี้ผู้โดยสารก็ใช้บริการเยอะ ช่วยเพิ่มปริมาณรถด้วยค่ะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 157 รอนานนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ