รถเมย์25 จอดเรยป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมย์สาย 25 ทะเบียน 11-8428 จอดรับผู้โดยสารเรยป้าย มีคนใส่ชุดขาว บนรถไม่เเน่ใจว่ากระเป๋าหรือแม่ขี ว่าให้ผู้โดยสารหาว่าไม่โบก พูดจาไม่สุภาพมากๆๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสาร และ พนักงานขับรถ สาย 25 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ