รถสาย84

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
3/12/17 เวลา 16:00น.โดยประมาณ ผุ้โดยสารได้ทำการเรียกรถเมล์สาย84. เลขติดรถ 6-55053 บริเวณถ.ลาดหญ้าซ.14 แต่รถสาย84คันดังกล่าวไม่ยอมจอด ทำให้ดิฉันต้องเสียเวลาในการเดินทางเพิ่มอีก เหตุการณ์ครั้งนี้มิได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก จึงอยากฝากถึงผู้บริหารและคนขับรถเมล์สายดังกล่าวนี้ให้ปรับปรุงคุณภาพการบริการและพฤติกรรมเช่นนี้ด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ