รถสาย77 ครีมแดงไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ที่ป้ายรถเมล์หน้าเฮลท์แลนด์ ถ.สาทรเหนือ วันที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 15.07น จดเลขทะเบียนรถไม่ทัน พอดีวิ่งตามรถแอร์ไม่ทัน หันมาเห็นรถ ครีมแดงตามมา พอดีเลยไม่วิ่งต่อ รอจะขึ้น รถกลับวิ่งออกเลนนอก อุตส่าห์ลงไปโบกบนถนน หันมามองแต่ก้อไม่ยอมจอดอยู่ดี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถสาย 77 ทุกคน ให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม วันเวลา รถมุ่งไปไหน เบอร์ข้างรถ หรือหมายเลขทะเบียนรถจะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ