รถสาย 517 ไม่ค่อยจอดรับผู้โดนสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สดๆ ร้อนๆ เมื่อเช้า แต่ปกติก็ไม่ค่อยจะรับคนอยู่แล้ว ถ้าป้ายที่รอมีผู้โดยคนเดียว โบกก่อนจะถึงป้ายตั้งไกล แต่รถวิ่งอยู่เลนกลาง เห็นว่าขึ้นคนเดียวเลยไม่จอด ลืมจำเลขทะเบียน แต่รถมาถึงเส้นอ่อนนุช ประมาณ 7.45 นี่นึกว่าจ่ายเงินแล้วจะรับทุกป้าย แต่ก็ไม่ต่างกับตอนเป็นรถฟรีเลย วิ่งไวมาก นึกจะรอดรับก็จอดถ้าวิ่งเลนกลางแล้ว ป้ายไหนโบกอย่าหวังว่าจะจอด แต่ถ้าจอกก็ไม่ได้รอให้ผู้โดยสารขึ้นลงปลอดภัยก่อนนะ บางครั้งขายังก้าวขึ้นลงรถได้แค่ขาเดียว ก็ออกรถ ไม่เหมือนตอนเป็นรถยูโรเลย บริการต่างกันเหมือนฟ้ากับเหว รบกวนทางต้นสังกัด ตักเตือน พนักงานขับรถสาย 517 ให้บริการจากใจจริงๆ ไม่ใช้สักแต่ทำให้พ้นๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ