รถสาย 104 รอคันละชั่วโมง เรียกมา 2 คัน ไม่ยอมจอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ป้ายหน้าจตุจักร รอตั้งแต่ 15.30 ถึง 20.00น

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 104 ไม่จอดรับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้ประกอบการให้ กำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติอีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 104 ไม่จอดรับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้ประกอบการให้ กำชับและย้ำเตือนพนักงานประจำรถมิให้ประพฤติอีก จึงเรียนมาเพื่อทราบ