รถร่วมสีส้มสาย 42-4, 42-39

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
จอดริมถนนทำเป็นอู่พักรถ จอดกีดขวางบังหน้าร้านค้าเป็นประจำเกือบทุกวัน และกระเป๋ารถเมล์สูบบุหรี่ ทิ้งก้นบุหรี่ลงพื้นถนน และกวาดขยะในรถ ทิ้งลงพื้นถนนด้วยค่ะ แย่มาก

เรียนคุณ ธัญยรัตน์ ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังผู้ประกอบการ บริษัท มหาชนยานยนต์ จำกัด. (เจ้าของผู้ประกอบการ) ให้ตักเตือนพนักงานประจำรถโดยสารสาย 42-4ทะเบียน 14-5201 และ 42-39 ทะเบียน 14-8227 มิให้จอดรถกีดขวางสถานที่ประกอบการ หรือกวาดทิ้งสิ่งของลงบนที่ที่มิได้จัดไว้รองรับ หากพบข้อร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะพิจารณาลงโทษสถานหนัก ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก จึงเรียนมาเพื่อทราบ.