รถปอ.8ขาดช่วงนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถปอ.8จากเคหะร่มเกล้าไปอนุเสาวรีย์ขาดช่วงนานมากรอจะสองชั่วโมงแล้วไม่มาซักคันช่วยปรับปรุงด้วยครับร้องเรียนไปหลายรอบมาก

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย ปอ.8ขาดระยะนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการใช้ของผู้โดยสาร จึงเรียนมาเพื่อทราบ