รถขาดระยะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากจะขอติการให้บริการรถสาย 16 การให้บริการทั้งพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารดีอยู่แล้วค่ะ แต่ในส่วนของจำนวนรถถือว่าแย่มาก ต้องใช้เวลาในการรอรถเกือบชั่วโมงหรือเป็นชั่วโมงประจำ ทั้งๆ ที่รถสายอื่นที่วิ่งมาจากเส้นทางเดียวกันก็มีมาเป็นระยะ อยากขอให้ปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงในเรื่องนี้จะดีมากค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตามรางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ