พนักงานขับรถสาย 75 หมายเลขข้างรถ 5-40470 พูดจาหยาบคายมาก คำหยาบตลอดเส้นทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
พนักงานขับรถไม่ทราบชื่อ ลักษณะหัวโล้นๆ รูปร่างผอมสูง พูดจาค่อนข้างหยาบคาย ขับรถหวาดเสียว ด่าผู้หญิงด้วยคำที่เสียๆ หายๆ ไม่มีมารยาท เถื่อน อารมณ์ร้าย ไม่เหมาะสมแก่การทำงานบริการแบบนี้ เพราะ ไม่มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ที่พึงพอใจแก่ผู้โดยสารเลย **รบกวนแจ้งให้ทางผู้ประกอบการอู่รถเมล์ให้ทราบด้วยนะคะ ถ้ามัวแต่เฉยเมย ผู้โดยสารอาจได้รับอันตรายจากการรับบริการได้ เลขทะเบียนรถ 12-0365

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ