พนง เก็บเงิน ถ่ายรูปผู้โดยสาร ขอดูรูปให้ลบรูป

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
สาย73 ลงป้ายรถไฟใต้ดินรัชดา พนง เก็บเงิน เอามือยื่นเก็บเงินคนอื่นและแขนโดน2ครั้ง จึงมองหน้าพนง แต่ใส่ผ้าปิดปากไว้ครึ่งหน้า พอพนง เก็บเงินเสร็จ หันมามองหน้าเรา และหยิบโทรศัพท์ พูดเหมือนคุยโทรศัพท์ แต่หันโทรศัพท์มาทางเรา เสียงกดถ่ายรูป 1ครั้ง เรามองไปตรงๆ เสียงกดถ่ายรูปครั้งที่2 แล้ว พนง เดินไปหลังรถ เราถสมทันที คุณถ่ายรูปอะไร บอกเปล่า ผมส่งให้หัวหน้า หรือเจ้านายผม จำไม่ได้ เราไม่ยอมถามซ้ำ ขอดูหน่อย เดินมาเปิดหารูป เลื่อนไปมา เราบอกนั่นไง ลบเลยค่ะ ขอดูอีกรูป คือรูปแรกเป็นรูปลุงอีกคน ไม่ได้ด่าพนง แต่รู้สึกแย่มาก พอจะลงเดินมาหน้ารถถ่ายรูปตรงป้ายแปะชื่อ พนง แต่ไม่มีชื่อพนงเก็บเงิน ถามลุงคนขับว่าเขาชื่ออะไร ลุงบอกจำไม่ได้ ถามลุงกล้องนี้ใช้ได้ใช่ไม๊ กล้องหน้ารถ ลุงไม่ตอบ

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 73 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก้บค่าดดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ