ป้องกันไว้ก่อน ก่อนโดนร้องเรียน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชม รถเมล์สาย 7 หมายเลขรถ 6-50440 ไม่จอดส่งผู้โดยสารนอกป้าย จึงแจ้งเพื่อป้องกันการถูกกลั่นแกล้งร้องเรียน เนื่องจากผู้โดยสาร(เห็นแก่ตัว) จะลงรถเมล์นอกป้าย จึงได้ทำการกดกริ่ง 3 รอบ พอทางกระเป๋ารถเมล์และคนขับชี้แจ้งด้วยน้ำเสียงปกติ(สุภาพ) แต่ ผดส. ขึ้นเสียงอ้างไม่มีน้ำใจ และพูดจาไม่สุภาพ โดยไม่นึกถึงสามัญสำนึกที่ควรปฎิบัติต่อส่วนรวม อ้างกล่าวหาถึงน้ำใจ อย่างไรฝากเรื่องนี้ไว้ด้วยครับ ป้องกันการถูกกลั่นแกล้งครับ ขอบคุณครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อแจ้งเรื่องพร้อมรายละเอียดข้อมูลเพื่ม ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด แจ้งผลดำเนินการ ตามที่ท่านได้แจ้งเรื่องชมเชย สาย 7 ปฏิบติหน้าที่ตามระเบียบขององค์การอย่างเคร่งครัด ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบได้จัดทำหนังสือประกาศชมเชย ต่อพนักงานทั้งสองเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ขอบคุณที่ใช้บริการ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขอเรียนให้คุณติดต่อ ต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่โทรกลับมาให้ขอมูล และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.