ประทับใจ รถเมล์ฟรี สาย 2 หมายเลขข้างรถ 3-40288

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นจากอุรุพงษ์มาลงประตูน้ำ เวลา 8:50 น.วันนี้(4/11/58) คนขับรถจำชื่อไม่ได้ค่ะ หมายเลขข้างรถถ้าจำไม่ผิดหมายเลขนี้ ขับรถดี บริการดี บอกผู้โดยสารตลอดทั้งขึ้นและลงป้าย ไม่มีกระเป๋านะคะ เค้าขับไปบอกไป ใครลงป้ายไหนกดบอก ขึ้นแล้วเดินในก่อน จับรางให้ดีๆ ได้ขึ้นและลงทุกคน ให้คนลงก่อนขึ้นนะครับ ขึ้นแล้วจับราวเดินชิดในนิดนึงนะครับ ถึงแล้วกดบอกด้วย พอกดเค้าก็จะบอกว่าป้ายที่จะจอดคือที่ไหน พอลงก็ขอบคุณครับ ขนาดคนเยอะ ก็ยังคงบอกและพูดทุกป้าย ขึ้นรถเมล์มานานไม่ค่อยเห็นคนขับแบบนี้เลยค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งให้พนักงานประจำรถคันดังกล่วาทราบและติดประกาศชมเชยเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานท่านอื่นและลงบันทึกประวัติความดีความชอบ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ขอขอบคุรที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเท