ประชาสงเคราหะ์33 ไป เซนทรัลพระราม9

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
นั่งรถเมล์สายอะไรยังไงคะ

เรียนผู้ใช้บริการ ใช้บริการสาย 36,36ก,54 มาลงโรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด แล้วต่อสาย 137,517 หรือ ใช้บริการสาย 12,36,36ก,54,204, ไปลงถนนอโศกดินแดง หรือป้ายตรงข้ามสถาบันราชานุกูล ข้ามมาฝั่งสถาบันราชานุกูล ตรงสาย 73,73ก,514,528,529 จะผ่านฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม 9 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1348 ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด มีเจ้าหน้าที่ประสานงานให้บริการข้อมูลอย่างรวดเร็ว ขอขอบคุณที่ใช้บริการ