น่าเบื่อมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เช้าวันนี้ขึ้นรถสาย 97 จากท่าน้ำนนท์ตั้งแต่ 05.30 มาถึงอนุสาวรีย์ 7.00 น. ใช้เวลาในการวิ่ง 1.30 ชม ซึ่งมันนานเกินไปไหม ทั้ง ๆ ที่รถไม่ติด (พขร.) นายจักรินทร์ ฝากตรวจสอบด้วยนะ ผู้โดยสารเขามีเวลาที่จะเข้างานไม่ใช่เรื่อยเฉื่อย ตามเวลาของตัวเอง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ