ชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสาร ปอ.511

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชมเชยการบริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร ปอ.511 คุณอารีรัตน์ พานมณี ใช้บริการเมื่อเช้า พนักงานพูดจาสุภาพ น่าฟัง ยิ้มแย้มตลอด บอกผู้โดยสารก่อนถึงป้ายทุกป้าย มี service mind ขอชืนชมมากๆ ค่ะ

เรียน ผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ เพื่อแจ้งให้พนักงานทราบและติดประกาศชมเชย บันทึกประวัติความดีความชอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ