จากหมอชิตไปมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสถานีขนส่งหมอชิต(จตุจักร) ไปมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้องขึ้นรถเมล์สายอะไรคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ตอบ.ใช่สาย 3,524 ฝั้งขนส่งหมอชิต ครับหรือสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข Call Center 1348 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ตั้งแต่เวลา 05.00-22.00 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ขอขอบคุณที่ใช้บริการ