จากนวมิทร์ 155 ไปประชาอุทิศ 16 ครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รบกวนด้วยครับ ไม่เคยไปฝั่งโน้นเลย ไม่รู้จะไปยังไง

เรียน คุณผู้ใช้บริการ 26 บนถนนรามอินทรา (ให้ไปเริ่มต้นบนถนนรามอินทรา) ไปลงอนุเสาวรีย์ชัยฯ แล้วเดินไปฝั่งเกาะพญาไท ต่อสาย 140 ไปลงตลาดบางปะกอก ข้ามมาฝั่งตลาดบางปะกอก ต่อสาย 21,75 จะผ่านประชาอุทิศ16 (สายทางนี้เป็นเส้นทางที่เร็วที่สุด) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ