จะรีบไปไหน ปิดประตูหนีบผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 54 จำทะเบียนไม่ได้ รีบไปไหนครับ ปิดประตูหนีบมือผู้โดยสาร ส่วนอีกคนหนีบขาจนล้มลงฟุตบาตร นี้ขนาดยังไม่ออกตัวนะครับ ถ้ารถออกตัวไปแล้วทับน้องเขา นี้น้องเขาร้องขึ้นดังมากคนขับก็ไม่คิดถามน้องเค้าซักคำ แล้วน้องเขาได้รับบาดเจ็บร้ายแรงขึ้นมา รับผิดชอบได้หรอครับ ฝากอบรมดูแลพนักงานด้วยครับ บริการได้แย่มากครับ มิน่าถึงได้ขาดทุนทุกปี

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 54 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานขับรถคันดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ