จอแสดงป้ายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การแสดงผลบนหน้าจอควรเป็นตัวหนังสือใหญ่และควรมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื่องจากบางครั้งก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติขึ้นมา บางครั้งกระเป๋ารถเมล์ก็อาจไม่สามารถสนทนาภาษาอังกฤษได้ หากมีการแจ้งชื่อป้ายเป็นภาษาอังกฤษ อาจจะทำให้มีประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ และหากมีการอัดเสียงแจ้งป้ายเหมือน BTS ก็จะดีขึ้นค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ