คนขับไร้มารยาทมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
ตะโกนคุยกันระหว่างรถเมล์สองคัน คุยโทรศัพท์เสียงดังลั่นรถรบกวนผู้โดยสาร คุยธุระจะไม่ขัดข้องเลยแต่คุยเล่นกัน ด่ากันหยาบๆ ตลอดทางจากสุรวงศ์ จนถึงบางปะแก้ว ไร้มารยาทมาก มีผู้โดยสารที่อยู่ใกล้ๆพูดเตือนให้หยุด เพราะมันรบกวนมากๆ ก็ยังไม่สนใจ และยังคงพูดไม่เลิก สายรถเมล์ ควรอบรมมารยาทคนขับใต้ความดูแลของตัวเองด้วยนะคะ สาย 75 คันเล็กสีส้ม เบอร์75-39 คนขับไม่ทราบชื่อ เพราะป้ายชื่อเลอะเทอะจนอ่านไม่ออก เลขทะเบีย 15-3313น เวลา 20.00น. -20.30 น. วันที่ 12 ก.ย. 2560

เรียนคุณ ปลากกลัด ขสมก. ได้ร่ับทราบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพนักงานขับรถโดยสารสาย 75-39 ทะเบียน 15-3313 แล้ว ได้แจ้งผู้ประกอบการให้ส่งตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.