ขอเสนอเพิ่มรถเส้นทางสาย26ก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ดิฉันคิดว่ารถติดมากบนถนน เลียบทางด่วนเอกมัย-รามอินทรา เพราะ ระบบขนส่งมวลชนไม่รองรับค่ะ ถ้าเพิ่มรถเมล์ปรับอากาศวิ่งเส้นทางนี้เข้าเอกมัยจะช่วยลดจำนวนรถบ้านค่ะ สาย26ก เพิ่มรถด้วยค่ะ และเพิ่มรถปรับอากาศเส้นทาวเดียวกัน

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูล เสนอผู้มีอำนาจพิจรารณา จัดสรรเพิ่มปริมาณจำนวนรถให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทาง องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ