ขอชื่นชมพกส.สาย 73ก.

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2560 ขึ้นสาย 73ก.หน้าCentral World ฝนตกตอนเย็น แน่นอน รถติดนานมากกก ยืนนานมาก จนขาชา แม้แต่คนแก่ถือไม้เท้าก็ไม่มีคนลุกให้นั่ง คนขึ้นทีหลังก็ได้นั่งก่อนเราอีก (บ้านเราไม่มีระบบขึ้นก่อนยืนก่อน มีสิทธิ์ได้นั่งก่อน.. ยืนไปแล้วแต่ดวง) ไม่ได้คาดหวังว่าจะได้นั่ง อยู่ๆพกส.ก็เรียกให้ไปนั่งที่มีคนกำลังจะลง ไม่ได้ดีใจว่าได้นั่ง แต่รู้สึกปิติที่มีพนักงานที่ไม่ได้ทำหน้าที่แค่เก็บเงินอย่างเดียว แต่กลับให้ความสนใจดูแลผู้โดยสารเป็นอย่างดี เพราะปกติ มักไม่ค่อยมีพนักงานคอยบอกผู้โดยสารว่า ที่นั่งด้านหลังว่างเลย มีแต่ให้ชิดในๆ ขอชื่นชม และขอบคุณ คุณเปีย เรืองยศ ขอให้ทำหน้าที่ที่มากกว่าหน้าที่ที่มีใจรักบริการและเห็นอกเห็นใจผู้โดยสารอย่างนี้ตลอดไป

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ